PCR RESEINTYG 


Läkarintyg för PCR test Covid-19

– Namn, personnummer, passnummer
– Födelsedata (DD/MM/YYYY)
– Analysmetod: RT-PCR
– Testresultat
– Intyget är på engelska
– QR kod för verifikation av intygets äkthet mot system Vårdgivaren
– Stämpel
– Var provet är taget tex svalg eller nasopharynx
– Tidpunkt för när testet togs och analyserades på laboratoriet
– Att Vårdigare rapporterar till Folkhälsmyndigheten och är registrerad vårdgivare hos IVO

-Provtagningen tar bara 10 min det ända du behöver göra är att ladda appen Coronafree eller på https://coronafreetest.giddir.com/patient.