ANTIGEN RESEINTYG

Läkarintyg för antigentest Covid-19:

– Namn, personnummer, passnummer
– Födelsedata (DD/MM/YYYY)
– Analysmetod: Antigen
– Testresultat
- Flowflex SARS-CoV-2 är CE-godkänt och avsett för professionellt bruk

-Testet är ett av de mest tillförlitliga på marknaden. Information upplyst av tillverkaren: Känslighet 97,1%, specificitet 99,6% och noggrannhet 99,3%. Testet har validerats av PHE Porton Down och University of Oxford 

– Intyget är på engelska
– Antigen test (ID 1232) är godkänt enligt ”EU Common list of rapid antigen tests”
– Antigen testet är CE märkt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19 antigentester
– QR kod för verifikation av intygets äkthet mot Vårdgivare system
– Stämpel
– Tidpunkt för när testet togs och analyserades på laboratoriet
– Att Vårdgivare rapporterar till Folkhälsmyndigheten och är registrerad vårdgivare hos IVO

 - Provtagningen tar bara 10 min det ända du behöver göra är att ladda appen Coronafree eller på https://coronafreetest.giddir.com/patient.